Čistilna akcija TD Barje 2017

Turistično društvo Barje je v skladu s svojim programom dela in v sodelovanju s Turizem Ljubljana v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano 2017« zelo uspešno izpeljalo načrtovano čistilno akcijo v soboto, 1. aprila 2017. Čistilne akcije se je udeležilo preko 160 udeležencev. Pridružili so se nam tudi članice in člani Kulturno prosvetnega društva Barje, Športnega društva Barje, ZOLB ter zelo učinkovita skupina gasilcev PGD Barje.

120 vreč in 200 rokavic (za enkratno uporabo) smo dobili pri JP Snaga. Zaradi zagotovitve večje varnosti udeležencev smo na lastne stroške nabavili 180 kvalitetnih zaščitnih rokavic in 12 odsevnih jopičev, katerih so bili udeleženci zelo veseli. Vsi udeleženci so bili nezgodno zavarovani pri zavarovalnici.

Očistili smo vsa s pogodbo opredeljena območja in sicer: ob Ižanski in Peruzzijevi cesti, območje Lahove poti, Uršičevega štradona, Mihovega štradona, območja Črne vasi in Lip, območja Rebekovega in Brglezovega štradona, območja Hauptmance in Dolgi breg, območja Črne poti in Kozlerjeve gošče in tudi okolico vseh  turistično zanimivih lokacij našega Barja.

Očistili smo okolico in dvorišče bivše šole Barje (Ižanska cesta 303), kjer nastaja zametek bodočega Družbenega centra Barje in kjer je naš novi sedež društva ter Sejmišče Barje, kjer imamo tradicionalne prireditve vsa domicilna društva Barja.

Skupaj smo zbrali za tri traktorske prikolice in štiri avtomobilske prikolice  smeti in odpadkov (okoli 3000 kg), ki so jih iz zbirnega mesta nato odpeljali z dvema tovornjakoma delavci JP Snaga.

Ob koncu akcije smo izdelali zemljevid z označenimi lokacijami, kjer so gradbeni in nevarni odpadki (salonitke), ki jih v skladu z navodili udeležencem čistilnih akcij nismo pobirali.

Ugotavljamo, da je naše Barje vsako leto čistejše in da se je izboljšal odnos krajanov in občasnih obiskovalcev do okolja, čemur so pripomogle tudi naše vsakoletne akcije.

Med udeleženci je bilo kar nekaj mladih družin iz širšega mestnega okolja, ki smo jih bili zelo veseli, saj so nam dokazali, da lepo Barje ni le naša »barjanska« želja, ampak želja velikega dela meščanov Ljubljane.

Razveseljiva je informacija, da med udeleženci ni bilo nobene poškodbe in da smo se razšli dobre volje ter z obljubo, da se drugo leto dobimo na Čistilni akciji TD Barje 2018.

Udeleženci so ob zaključku akcije spontano zaploskali ob omembi, da je našo akcijo omogočil Turizem Ljubljana. Razdelitev spominskih majic je bila višek družabnega dogodka ob zaključku akcije.

Še enkrat se prisrčno zahvaljujemo udeležencem in vsem v Turizem Ljubljana.