Čistilna akcija Turističnega društva Barje 2024

Turistično društvo Barje že dve desetletji organizira in izvede čistilno akcijo na področju Barja, v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano«. Pri tem društvo sodeluje s Turizmom Ljubljana in Četrtno skupnostjo Rudnik. Letošnja akcija je potekala v soboto, 23. marca 2024.
Čistilne akcije se je udeležilo 86 registriranih udeležencev (zaradi zavarovanja za primer nesreče) in več kot 30 takšnih, ki se niso želeli registrirati in so se čiščenju pridružili kar na terenu. Pridružili so se nam tudi predstavniki Četrtne skupnosti Rudnik, člani in članice Kulturno prosvetnega društva Barje, Športnega društva Barje in ZZBV NOB ter zelo učinkovita skupina gasilcev PGD Barje.
Vreče smo dobili pri JP Snaga, na lastne stroške pa smo nabavili še kvalitetne zaščitne rokavice, kovinske prijemalke in odsevne jopiče, da smo udeležencem zagotovili večjo varnost pri rokovanju z vsakovrstnimi odpadki. Vsi registrirani udeleženci so bili na dan, ko je potekala akcija, nezgodno zavarovani pri zavarovalnici, za primer morebitnih nezgod oziroma poškodb.
Očistili smo vsa onesnažena območja in sicer: ob Ižanski in Peruzzijevi cesti, območje Lahove poti, Uršičevega štradona, Mihovega štradona, območja Črne vasi in Lip, območja Rebekovega in Brglezovega štradona, območja Hauptmance in Dolgi breg, območja Črne poti in Kozlerjeve gošče in tudi okolico vseh turistično zanimivih lokacij našega Barja. Očistili smo tudi okolico in dvorišče bivše šole Barje na Ižanski cesti 303, kjer nastaja zametek bodočega družbenega Centra Barje, kjer je sedanji in bo tudi bodoči sedež vseh domicilnih barjanskih društev.
Zbrano je bilo za enajst avtomobilskih prikolic smeti in odpadkov (okoli 2400 kg oziroma 15 m3), ki so jih iz dveh zbirnih centrov odpeljali s tovornjaki delavci JP Snaga še isti dan.
Na osnovi analize v društvu ugotavljamo, da je naše Barje vsako leto bolj čisto in da se je odnos krajanov in obiskovalcev Barja do varovanja okolja zelo izboljšal. Razveseljiva je tudi informacija, da med izvajanjem akcije med udeleženci ni bilo nobene poškodbe.
Pozitivna ugotovitev je tudi ta, da se vsako leto akcije udeleži vse več mladih družin iz širšega mestnega okolja, ki smo jih organizatorji zelo veseli, saj nam dokazujejo, da lepo Barje ni le naša »barjanska« želja po lepem okolju, ampak tudi želja velikega števila meščanov Ljubljane. Vse več je meščanov, ki se na različne načine sproščajo v tem lepem in posebnem delu Ljubljane. Številni obiskovalci odkrivajo lepote barjanske pokrajine na sprehodih, kolesarjenju, razglednih točkah, opazovanju posebnih rastlinskih vrst in živali in vse to je mogoče le pet kilometrov iz centra glavnega mesta.
Udeleženci so ob zaključku akcije spontano zaploskali ob omembi, da je našo akcijo omogočil Turizem Ljubljana in tudi Četrtna skupnost Rudnik. Pogostitev in še posebej razdelitev spominskih majic z napisom »Ljubljana je najlepše mesto« je bila višek družabnega dogodka ob zaključku akcije. Razšli smo se dobre volje ter z obljubo, da se drugo leto dobimo na Čistilni akciji TD Barje 2025.
Še enkrat se v imenu udeležencev, članov in članic Turističnega društva Barje in v svojem imenu prisrčno zahvaljujem za odlično sodelovanje vsem v Turizem Ljubljana in Četrtni skupnosti Rudnik.

Mag. Alojzija Strle
Predsednica TD Barje

Čistina2024