Pohod po Barju 2020

Pohod po Barju 2020 bo 19. septembra 2020, kot je bilo načrtovano in
tudi že objavljeno. Turistično društvo Barje je od NIJZ prejelo
pozitivno mnenje – dovoljenje za njegovo izvedbo. Potrebno bo upoštevati
vsa tedaj veljavna navodila v zvezi z Covid 19. Za udeležbo se je
potrebno predhodno prijaviti na telefon Turističnega društva Barje, 031
322 251 – Strle Marjan, ker je število udeležencev omejeno.