Predstavitev Turističnega društva Barje v reviji Lipov list

Turistično društvo Barje je dobilo priložnost, da svojo dejavnost predstavi v reviji Turistične zveze Slovenije Lipov list, številka 6/2020. Prispevek je objavljen na strani 20 in 21, pod naslovom Skrb za Ljubljansko barje. 

Skrb za Ljubjansko barje

Območje Barja je južni del Mestne občine Ljubljana, ki leži v Krajinskem parku Ljubljansko barje in je krhek naravni sistem, ki ga želijo barjani ohraniti čim bolj neokrnjenega za naše zanamce. Ena najpomembnejših nalog Turističnega društva Barje je varstvo okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev, kot so rezanje šote, kopanje jarkov in zabijanje pilotov oziroma kolov.

Naloge društva, v katerem aktivno deluje 53 članov, se zadnjih trideset let, odkar društvo deluje s polno paro, niso bistveno spremenile. Skrbi za pomembno naravno območje, organiziranje turističnih, kulturnih in drugih prireditev na barjanskem območju.

Spomladi, ko se narava začne prebujati, se običajno okoli 170 pohodnikov udeleži priljubljenega Pohoda po Barju. Pot, ki vodi po razkošni naravi Barja in njenih znamenitostih, ni zahtevna, je pa dolga skoraj petnajst kilometrov. Za udeležence je to bogata izkušnja, saj jih domačini in vodniki Krajinskega parka Ljubljansko barje, seznanijo z naravnimi danostimi območja, po katerem hodijo. Pohodniki si na koncu prislužijo malico, ki jo priskrbi društvo, nato pa jih popeljejo še z ladjico po reki Ljubljanici do centra mesta, Tromostovja in nato nazaj na izhodišče. Štartnine ni.

Tudi na naše najmlajše ne pozabi društvo. Vsako leto v juniju, še preden se otroci razveselijo počitnic, izvedejo Otroške barjanske žabarije. Na lanski prireditvi za otroke so prešteli preko 350 zelo zadovoljnih obiskovalcev. Večina obiskovalcev je bila iz širšega območja mesta, ki so z iskrenim zanimanjem spoznavali skrivnosti Barja. Otroci navadno uživajo ob spoznavanju živali, ki živijo v in ob jarkih na Barju (žabice, pupki, belouške, polžki, murenčki, čebelice,…), ob poznavanju drevesnih vrst na Barju in aktivni udeležbi pri igricah (pastirskih igricah, vlečenju vrvi, hoji po »čutni poti«, ustvarjalnih delavnicah, vožnji z gokarti in igranju »gasilcev« ter reševalcev in policistov. Otroci izpolnjujejo tudi poseben vprašalnik, na katerem so vprašanja povezana s poznavanjem značilnosti Barja, njegovih prebivalcev (živali, rastlin) in varovanja okolja (ravnanje z odpadki).

Izjemno ponosni pa so v društvu Barje, da je njihovo resno delo prepoznalo Ministrstvo za okolje in prostor, ki jim je podelilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

V skladu s svojim programom dela in v sodelovanju s Turizem Ljubljana in Četrtno skupnostjo Rudnik društvo v posameznem letu izvedejo Čistilno akcijo v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano«. K sodelovanju povabijo vse, ki želijo, da bi bilo okolje v katerem živijo, čisto. Očistijo se vsa s pogodbo opredeljena območja, oziroma površine Barja, vključno z okolico vseh turistično zanimivih lokacij na Barju in bregovi barjanskih rek in potokov. Ob zaključku akcije pa sledi obvezna pogostitev udeležencev in razdelitev majic z napisom »Ljubljana je lepo mesto«. Prav s čistilno akcijo je društvo v lanskem letu doseglo 1. mesto med 42 sodelujočimi društvi iz cele Slovenije v vseslovenskem natečaju Moja reka.si 2019, za izkazano skrbnost za čisto in urejeno okolje in najboljšo organizacijo čistilne akcije. Društvo si je s tem naslovom zaslužilo tudi omembo v nacionalnem videu, ki ob evropskem dnevu CIVIC PRIDE slavi dosežke nevladnih organizacij, ki so svet vsaj malo spremenile na bolje.

Uspešno pa sodelujejo tudi v mednarodnih projektih. Skupaj s sosednjimi občinami sodelujejo v mednarodnem projektu WETNET, ki ima nalogo ohranjanja mokrišč in mednarodnem projektu LIFE AMPHICON, ki je projekt nekaj evropskih držav za ohranjanje dvoživk in obnovo njihovih habitatov.

Društvo ima v lasti tudi zemljišče (mokrotni travnik), na katerem poteka t. i. projekt »Učna pot po Barju«. Skozi vse leto urejajo gozdni rob, ki meji na zemljišče, kosijo travo in odstranjujejo zlato rozgo in druge invazivne rastline. Tako društvu skozi vse leto ne zmanjka dela.

Plečnikova cerkev Sv. Mihaela v Črni vasi je javnosti najbolj poznana točka Barja
Otroške barjanske žabarije
Otroške barjanske žabarije
Zmagovalci vseslovenskega natečaja čistilnih akcij Moja reka.si 2019
Pohodniki. V ozadju Krim.