Priprava domovanja za močvirsko sklednico na Barju

Na parceli Turističnega društva Barje nastaja v okviru mednarodnega
projekta LIFE AMPHICON novo domovanje (velika mlaka), predvsem za
močvirsko sklednico in tudi žabe, pupke in urhe. Slike kažejo na
zanimivo sestavo barjanskih tal (črnica, ilovica polžarica in siva
glina). V ilovici so vidni odlično ohranjni fosili polžev in školjk ter
ostanki rastlin.