Rastoča knjiga Barja

Ena najpomembnejših nalog Turističnega društva Barje je varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev. Da bi lahko uresničevali naše zastavljene cilje smo v začetku leta 2019 pričeli s postopkom pridobivanja posebnega statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave in smo ga z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor tudi dobili.

Izvedba projekta »Rastoča knjiga Barja« katerega cilj je povečati prepoznavnost Barja, njegovih vrednot in vrednot posameznikov, ki so delovali in še delujejo na različnih področjih. To je vseslovenski projekt in sicer je cilj projekta poudariti pomen knjige, znanja in odličnosti slovenskega naroda ter vzpodbuditi ljudi k osebni rasti skozi kulturo in umetnost. Ta cilj želimo doseči tudi na tem našem barjanskem prostoru. K temu projektu nas je povabil idejni oče tega projekta gospod dr. Janez Gabrijelčič. Kako pomembni so nameni, vsebine oziroma cilji tega projekta se kaže tudi v tem, da je častni pokrovitelj projekta Državni svet Republike Slovenije. Rastoča knjiga Barja naj bo prispevek sedanje generacije prebivalcev Barja, ki nam ni vseeno kaj se bo z Barjem dogajalo v prihodnje. Člani delovne skupine, ki je pričela z delom so: Tjaša Drnovšek, Breda Kapelj, Joža Miklič, Ivanka Pislak, Alojzija Strle, Marjan Strle.


Predstavnica Turističnega društva Barje Alojzija Strle koordinira delo Iniciativnega odbora v povezavi z izgradnjo novega Centra Barje in zagotovitvijo ustreznih prostorov in površin v centru za nemoteno delovanje vseh delujočih domicilnih barjanskih društev, po dokončanju obnovitvenih del na stari barjanski šoli in okolici. Turistično društvo Barje je v začetku leta vzpostavilo sodelovanje z Osnovno šolo Oskar Kovačič pri izvajanju programa izbirnega predmeta Turistična vzgoja s prikazom delovanja turističnega društva in prikaza posebnosti barjanske krajine ( povabilo šolarjev k sodelovanju pri čistilni akciji, udeležbi na Žabarijah in pohodu po Barju).