Učna pot po Barju in velika mlaka

Učna pot po Barju in velika mlaka
Travnik TD Barje

Turistično društvo je kupilo  travnik, da na njem ureiamo UČNO POT PO BARJU, ohranjamo GOZDNI ROB in  ustvarjamo ustrezne pogoje za žabe, pupke, želve sklednice in še za druge živalice.

Prostor želimo urediti čim bolj naravi prijazno, brez posegov v sam prostor. Pustili bomo rasti vse domicilno rastlinje in skrbeli bomo, da bodo imele živali mir.

Obiskovalcem želimo predstaviti vse naravne lepote in značilnosti Barja in trudili se bomo ohranjati naravo in oblikovati odnos do narave in dela naše zgodovine.

Pri vsem tem nam bodo pomagali strokovnjaki s posameznih področij, in nekaj domačinov, odličnih poznavalcev Barja.

Da bomo to lahko nemoteno naredili, prosimo vse, da prečkate travnik samo peš ali s kolesom in da imate pse na povodcu!

Za počitek pa smo za vas postavili dve leseni klopi.

Uživajte.